Identifierad genetisk riskfaktor förknippad med klorproblem hos hundar

Identifierad genetisk riskfaktor förknippad med klorproblem hos hundar
Identifierad genetisk riskfaktor förknippad med klorproblem hos hundar
Anonim

Den immunförmedlade sjukdomen SLO kan leda till allvarliga klorproblem hos hundar. Forskare har nu identifierat genetiska riskfaktorer som ligger bakom denna sjukdom.

De erhållna resultaten som nyligen rapporterades i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE kan leda till ökad kunskap om liknande nagelsjukdomar som drabbar människor.

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Norges veterinærhøgskole (NVH) och Uppsala universitet (UU) har identifierat en av de genetiska riskfaktorerna som är ansvariga för utvecklingen av en autoimmun sjukdom som påverkar klorna. Studien är ett exempel på ett väletablerat samarbete mellan genetiker och veterinärer vid de tre universiteten.

En sjukdom som heter Symmetrical Lupoid Onychodystrophy (SLO), som är en immunmedierad sjukdom med misstänkt autoimmun etiologi, orsakar de klösproblem som analyserades. Det betyder att kroppens eget immunförsvar reagerar onorm alt vilket leder till att klor klor ur klorbäddar.

När sjukdomen fortskrider kommer alla klor att påverkas och detta leder i slutändan till förstörelse av den underliggande klovävnaden och deformation av klorna. Sjukdomen är smärtsam och innebär stor grad av smärta och lidande för drabbade hundar.

"SLO är en sjukdom som drabbar många olika hundraser och i den här studien har forskarna fokuserat på ett fåtal raser med hög förekomst av sjukdomen; Gordon Setter, Bearded Collie och Giant Schnauzer", säger doktorand Maria Wilbe vem är den första författaren till rapporten.

De identifierade genetiska riskfaktorerna är gener i det stora histokompatibilitetskomplexet (MHC) klass II-regionen som kodar för proteiner som kontrollerar immunsvaret. Dessa gener har visat sig vara viktiga genetiska riskfaktorer för olika autoimmuna sjukdomar hos både hundar och människor.

När immunförsvaret aktiveras avgör MHC-proteiner mot vilka molekyler attacken ska riktas. Vid autoimmunitet kommer MHC-proteiner felaktigt att känna igen kroppens självmolekyler och utlösa förstörelse av kroppens egna vävnader och organ. Sådana störningar kan i vissa fall leda till utveckling av autoimmuna sjukdomar som till exempel SLO.

"Vi har tidigare visat att MHC klass II är en genetisk riskfaktor för vissa andra autoimmuna sjukdomar hos hundar", säger Maria Wilbe. "I den aktuella studien identifierar vi både en skyddande MHC klass II typ och en annan som leder till ökad risk för klosjukdomen."

En stor ökad risk för SLO-utveckling hittades hos Gordon Setter-hundar som hade ärvt risktypen MHC klass II från båda föräldrarna. Hos hundar som hade ärvt de två varianterna från båda föräldrarna fann man att effekten av den skyddande typen dominerade och sådana hundar var friska.

"Molekylerna i klovävnaden som de drabbade hundarna reagerar mot är fortfarande okända", konstaterar Frode Lingaas, NVH, och Göran Andersson, SLU, som tillsammans har lett de genetiska analyserna.

Forskarna bedriver för närvarande ytterligare genetisk forskning och hoppas kunna finansiera kontinuerlig forskning för att identifiera ytterligare genetiska riskfaktorer för denna klosjukdom.

Populärt ämne

Intressanta artiklar
Om oss
Läs mer

Om oss

Om fishcustomaquariums.com

Kontakter
Läs mer

Kontakter

Kontakter från sajten fishcustomaquariums.com

Sekretesspolicy för fishcustomaquariums.com
Läs mer

Sekretesspolicy för fishcustomaquariums.com

Sekretesspolicy för fishcustomaquariums.com